Utylizacja

Świadczymy usługi związane z utylizacją – recyklingiem zużytych i niepotrzebnych już mebli. 

Wierzymy, że istnieje możliwość znacznego zwiększenia efektywności procesu recyklingu w Polsce – dlatego wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad ciągłym zwiększaniem efektywności rozwiązań stosowanych w recyklingu. Chcemy mieć swój udział w ochronie wartościowych zasobów naszego środowiska naturalnego. Kładziemy dużą wagę na społeczną odpowiedzialność, chcemy być przedsiębiorstwem odpowiedzialnym wobec społeczeństwa, dlatego staramy się tworzyć rozwiązania w gospodarowaniu odpadami, będące wartością dodaną. Naszą wizją jest, aby wszyscy – klienci, pracownicy, społeczeństwo i środowisko – zyskali dzięki naszej aktywności, dlatego mają Państwo gwarancję, iż powierzona nam utylizacja mebli biurowych zostanie wykonana z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych i środowiskowych.

W każdej firmie, czy instytucji państwowej raz na jakiś czas następuje wymiana mebli biurowych. Nienadające się do użytku, stare, bezużyteczne krzesła, biurka i szafy zalegają najczęściej w piwnicach i magazynach, niepotrzebnie zajmując przestrzeń, która mogłaby być wykorzystywana w innym celu. Jeżeli chcesz pozbyć się tego problemu, odzyskać miejsce, zredukować koszty magazynowe, a zarazem przyczynić się do ochrony środowiska – skorzystaj z usługi Arl-meble, jaką jest recykling mebli biurowych.

Strategicznym celem naszej firmy jest zapewnienie

 1. obsługi klientów na najwyższym poziomie technicznym oraz przyjaznym środowisku,
 2. spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych – w szczególności w zakresie ochrony środowiska,
 3. środowiska pracy, pozwalającego na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników, promowanie praktyk i  zachowań  przychylnych środowisku,
 4. uwzględniania potrzeb ochrony środowiska w planowanych inwestycjach.

Corocznie pomagamy przeprowadzać recykling mebli biurowych z kilku tysięcy stanowisk pracy, przez co pomagamy firmom efektywniej gospodarować odpadami, osiągać coraz lepsze wyniki finansowe, a w rezultacie jeszcze bardziej koncentrować się na głównej działalności firmy.

 ARL- meble  to wybór partnera z doświadczeniem i wiedzą, które gwarantują, że Państwa odpady będą przetwarzane w najlepszy możliwy sposób i zostaną wykorzystane ponownie w nowych produktach.

Mocną stroną naszej firmy jest wykwalifikowany personel, który zapewni Państwu:

 1. łatwą i szybką obsługę,
 2. bezpieczeństwo budynku (pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, windy)tzn. zachowanie szczególnej ostrożności przy demontażu i wynoszeniu mebli,
 3. stały kontakt z administratorem budynku
 4. ubezpieczenie od każdej szkody z winy Arl-meble.

Realizowany przez nas recykling mebli biurowych daje Państwu gwarancję, że wszystkie przeznaczone do utylizacji meble i inne powierzone nam elementy wyposażenia, nie trafią na wysypiska śmieci oraz nie zaśmiecą lasów i innych terenów zielonych. Podlegają one w całości procesowi recyklingu, którego najważniejszym etapem jest odzysk. Dzięki niemu wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania trafią po przeróbce do ponownego użytku. Utylizacja mebli biurowych to jednoczesne rozwiązanie wielu problemów – ekologicznych, materiałowych i finansowych.

Korzyści dla Klienta:

 1. Cały proces realizowany przez jednego dostawcę – jedna osoba kontaktowa
 2. Oszczędność kosztów wynajęcia powierzchni magazynowej.

Jak wygląda usługa utylizacji – recyklingu mebli ? Co proponujemy ?

 1. Ustalenie z klientem priorytetów,  tj.  termin odbioru wszystkich niepotrzebnych mebli, zakresu prac, wielkości zlecenia.
 2. Odbiór własnym transportem i personelem
 3. Demontaż, segregację według rodzaju odpadu: plastik, metal, szkło, drewno
 4. Przekazanie odpadów do wykorzystania jako surowiec wtórny np. do produkcji płyt meblowych
 5. Wydanie klientowi dokumentów potwierdzających przekazanie mebli do utylizacji
 6. Konkurencyjne ceny